Alle voordelen van onze Stageplanner op een rij

1. Voor de Ziekenhuizen

 • Meer toekomstig personeel – Een stage op maat betekent minder uitval van studenten, dus op termijn meer personeel voor uw ziekenhuis;
 • Betere personeelsprognoses – Volg studenten via Stageplanner op de voet zodat u meer inzicht krijgt in uw toekomstig personeel;
 • Verlaging administratieve druk – Met Stageplanner wordt tijd bespaard op administratie zodat er in uw ziekenhuis meer tijd overblijft voor andere belangrijke taken;
 • Betere samenwerking in de regio – Stageplanner zorgt voor op maat gemaakte omgevingen voor alle soorten opleidingen in het ziekenhuis, maar ook in uw onderwijs- en opleidingsregio (OOR). Denk daarbij aan beroepsopleidingen, verpleegkundig vervolgonderwijs, coschappen en AIOS-opleidingstrajecten. De rapportagetool in Stageplanner is regionaal inzetbaar, bijvoorbeeld voor het monitoren van AIOS-dienstverbanden in de OOR.
 • Meer inzicht in het aantal studenten – Door de gegevens uit verschillende Stageplanner-omgevingen samen te brengen, ontstaat een totaaloverzicht van het aantal beschikbare studenten per afdeling en in het ziekenhuis.

2. Voor de Verpleegafdelingen

 • Betere informatievoorziening – Krijg direct inzicht in alle relevante informatie over een student. Van stageopdrachten en modulebeschrijvingen tot hun dagelijkse beschikbaarheid. Via Stageplanner is alle informatie direct automatisch beschikbaar.
 • Gemotiveerde studenten – Verpleegafdelingen worden gekozen op basis van de persoonlijke voorkeur van studenten. Studenten matchen dus beter met de verpleegafdeling en zijn gemotiveerder.
 • Ondersteuning bij de formatieverdeling – Stageplanner houdt automatisch rekening met lesdagen, werkplekleren of overige activiteiten van studenten waardoor het makkelijker wordt de formatie rond te krijgen.
 • Efficiëntere formatieverdeling – Stageplanner maakt het makkelijker de beschikbare studenten efficiënt te verdelen over de afdelingen.
 • Verlaging administratieve druk – Doordat Stageplanner alle informatie over studenten direct inzichtelijk maakt, wordt het aantal mails aanzienlijk verlaagd.

3. Voor de Studenten

 • Stages op basis van persoonlijke voorkeur – Stageplanner houdt rekening met de wensen van de student op basis van loopbaantraject en/of (positieve/negatieve) voorkeuren.
 • Minder administratie – Studenten hoeven hun voorkeur en dagplanning maar ´één keer door te geven. Stageplanner zorgt dat de informatie vervolgens automatisch wordt verzameld en meegenomen.
 • Betere evaluatiemogelijkheden – Achteraf evalueren wordt makkelijker omdat alle informatie direct in Stageplanner staat en een totaaloverzicht ontstaat van de ervaringen en werkzaamheden op de diverse afdelingen.

 

Terug naar de Stageplanner pagina